แผนที่ Thailand Street Map version 10

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ตอนนี้ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดบริการให้ลูกค้าผู้ทุกท่านสามารถ อัพเดทข้อมูลแผนที่ประเทศไทย TSM version 10 ได้แล้ว ซึ่งแผนที่เวอร์ชั่นใหม่นี้ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลดังต่อไปนี้
เพิ่มปริมาณภาพทางแยกเสมือนจริง อีกกว่า 1,000 ภาพ
อัพเดทจุดน่าสนใจ (Point-of-Interest) ทั่วประเทศไทยที่เปิด และ ปิดกิจการในปีที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจจริง

  • ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลถนนอีกนับ 10,000 กม. ทั่วประเทศไทย
  • เพิ่มข้อมูลทางออก Highway Mode ในถนนสายหลัก ต่าง ๆ นอกเหนือจากทางด่วน
  • ปรับเพิ่มทางเข้า-ออก อาคาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ
  • เพิ่มเสียงนำทางแบบท้องถิ่น ทั้ง 4 ภาค (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
  • เพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอีก 100,000 เลขหมาย
  • ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพความถูกต้องมากขึ้น
  • อื่นๆ อีกมากมาย

โดยลูกค้าทุกท่านสามารถรับบริการได้ที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ 053-288060 และ info@eaglegps.co.th?

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท อีเกิล จีพีเอส จำกัด