ขยายเวลา Promotion พิเศษ!!! สำหรับเครื่องรุ่น nuvi 205W ไทย

ขยายเวลา Promotion พิเศษ!!! สำหรับเครื่องรุ่น nuvi 205W ไทย

Lifetime Map Update: โดยผู้ที่ซิ้อเครื่องรุ่นดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ประเทศ ไทย (Thailand Street Map) ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องที่จำหน่ายระหว่างวันนี้ ? 30 มิถุนายน 2553 เท่า นั้น