เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ขอแจ้งเรื่องค่า update แผนที่สำหรับเครื่องที่ใช้แผนที่เป็น OF Format ดังนี้ เครื่อง Garmin รุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่างคือรุ่นที่จะไม่ support แผนที่เวอร์ชั่นต่อไปแล้ว เนื่องจากทาง Garmin ประกาศยกเลิกการ support เทคโนโลยีการทำแผนที่บนอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้แล้ว และถ้าลูกค้าต้องการซื้อ update แผนที่ จะสามารถซื้อ update แผนที่ version 9.0 ได้เท่านั้น ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสุดท้าย และจะมีค่าใช้จ่าย 550 บาท ?

รายการอุปกณ์ที่ใช้ OF Format และไม่สามารถอัพเดทแผนที่เวอร์ชั่นถัดไปได้? มีดังนี้

1.?????? GVN51, GVN52
2.?????? GPS10
3.?????? iQue 3xxx, iQue M5
4.?????? CF Que1620
5.?????? Quest
6.?????? Street Pilot2610, Street Pilot2620, Street Pilot2650
7.?????? GPS Map76C, GPS Map76Cs, GPS 60C, GPS 60Cs
8.?????? eTrex Legend C, eTrex Vista C