สรรพสามิตหันใช้ระบบจีพีเอสช่วยปรับแผนโครงสร้างภาษีใหม่

กรมสรรพสามิตมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมด?? โดยเฉพาะวิธีการคำนวณภาษี?? ที่ปัจจุบันจะคำนวณภาษีสินค้าหน้าโรงงาน?? ซึ่งพบว่ามีปัญหามาก? ทั้งเรื่องของต้นทุนผู้ประกอบการที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง? ผู้ประกอบการสามารถแจ้งราคาต้นทุนต่ำ? เพื่อมาคำนวณภาษีต่ำ? โดยการเข้มงวดการปราบปรามมากขึ้น? ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการแผนติดตามตรวจสอบการขนย้ายสินค้า? โดยใช้ระบบจีพีเอส ติดตามรถยนต์ที่บรรทุกน้ำมัน? การติดแสตมป์กับสินค้าประเภทสุรายาสูบ? รวมถึงจะมีการทำแผนที่ผู้ประกอบการทั่วประเทศมีการลงพิกัดผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นผู้เสียภาษีเพื่อให้กรมมีข้อมูลการขนถ่ายติดตามสินค้าให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น? ไม่ให้สูญเสียเม็ดเงินภาษีที่รัฐบาลควรได้รับ? เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า? มีน้ำมันที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อไปขายในต่างประเทศ? แต่ไม่ได้มีการขนน้ำมันออกไปจริง? โดยนำมาขายในประเทศทำให้รัฐเสียรายได้ภาษี? ยิ่งในช่วงที่น้ำมันราคาแพงยิ่งทำให้การลักลอบมากขึ้น

???? สำหรับเรื่องเขตการค้าเสรี? (เอฟทีเอ)? ที่จะเริ่มในปี? 2553? กรมได้มีการศึกษาผลกระทบจากการเก็บภาษี? เพื่อปรับปรุงฐานภาษีต้องแข็งแรง? แต่ต้องให้ผู้ประกอบการต้องอยู่ได้? ซึ่งต้องศึกษาว่าภาษีจะเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการในประเทศและนอกประเทศ? ต้องไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องฐานภาษี? คาดว่าจะได้ข้อสรุปโครงสร้างภาษีภายในเดือนธันวาคมนี้

???? นายอารีพงษ์? กล่าวว่า? กรมยังมีแผนระยะสั้นที่จะทำในปีงบประมาณ? 2553? โดยจะมีการปรับรูปโฉมกรมสรรพสามิตเป็น? “สมาร์ทออฟฟิศ”? มีลักษณะเฉพาะ? คล้ายกับธนาคารออมสิน? ไทยพาณิชย์? ที่มีจุดบริการเดียวให้บริการ? มีการเปิดเผยข้อมูลวิธีการเก็บภาษีชัดเจน? แสดงความโปร่งใสทุกขั้นตอน? จะเปิดตัววันที่? 17? กุมภาพันธ์? 2553? มั่นใจว่าผู้ประกอบการน่าจะพอใจมากขึ้น? รวมถึงจะมีการทำแผนที่ผู้ประกอบการทั่วประเทศมีการลงพิกัดผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นผู้เสียภาษี

ที่มา: www.thaipost.net
รูปภาพ: Google